[Jak:] Eksportowanie danych do pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) dla aplikacji, takiej jak program Excel

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak pobrać dane z bazy danych lub innego źródła i wyeksportować je do pliku rozdzielanego przecinkami, który może być używany w aplikacji, takiej jak program Excel. Najpierw zestaw danych jest tworzony jako obiekt DataTable. Następnie odpowiedź na bieżące żądanie strony sieci Web jest wyczyszczona, a nagłówek i typ zawartości są skonfigurowane jako plik CSV. Następnie rzeczywiste dane są dodawane do strumienia odpowiedzi, najpierw pisząc nagłówki kolumn dla pliku CSV, a następnie wartości danych. Takie podejście może być przydatne, gdy użytkownicy wymagają eksportu danych, dzięki czemu mogą być przetwarzane lokalnie w programie, takim jak program Excel.

▶Obejrzyj wideo (19 minut)