[Jak:] Operacje przekazywania plików z interfejsem stylu AJAX

Jan Stagner

W tym filmie wideo przedstawimy, używając ASP.NET, stylu AJAX do przekazywania plików z komputera klienckiego do serwera programu. Mówim stylu AJAX, ponieważ w rzeczywistości występuje problem z użyciem technologii AJAX do przekazywania plików. Film wideo będzie demonstrować znaczenie.

▶Obejrzyj wideo (27 minut)