[Jak:] Wdrożyć monitorowanie kondycji dla aplikacji ASP.NET?

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak wdrożyć monitorowanie kondycji, aby uzyskać szczegółowe informacje w czasie wykonywania dla aplikacji ASP.NET. Poznaj zaawansowane i elastyczne opcje konfiguracji monitorowania kondycji, w tym zdarzenia monitorowania kondycji, aliasy zdarzeń sieci Web, dostawców do przechowywania danych, reguły mapowania zdarzeń do dostawców, profile dla najczęściej używanych ustawień i buformode, aby zoptymalizować monitorowanie kondycji w celu uzyskania najlepszej wydajności. Następnie zobacz przykładową aplikację sieci Web w działaniu z włączoną funkcją monitorowania kondycji zdarzenia zapisywania do dziennika zdarzeń systemu Windows.

▶Obejrzyj wideo (21 minut)