[Jak:] Przekazywanie informacji z jednej strony do innej przy użyciu ciągu zapytania

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak informacje mogą być przesyłane z jednej strony do drugiej przy użyciu ciągu zapytania. Najpierw zapoznaj się z tematem jak utworzyć ciąg zapytania, w tym nazwy zmiennych i wartości z informacji w formularzu wprowadzania danych. Następnie zapoznaj się z tematem jak uzyskać dostęp do informacji o ciągu zapytania po opublikowaniu strony, w tym o sposobie obsługi wielu zmiennych ciągu zapytania. W ramach przetwarzania po stronie serwera informacji o ciągu zapytania zapoznaj się z tematem jak zaimplementować weryfikację istnienia zmiennych ciągu zapytania i jeśli zawierają oczekiwany typ danych. Na koniec zapoznaj się z tematem przekazywanie znaków specjalnych, w tym spacji i znaku "i" w ciągu zapytania przez zakodowanie ciągu.

▶Obejrzyj wideo (25 minut)