[Jak:] Konfigurowanie dostawcy członkostwa SQL

Hynds Patryka

Dołącz do Hynds dnia, w którym pokazano, jak skonfigurować dostawcę członkostwa SQL w celu dodania uwierzytelniania formularzy do witryny sieci Web ASP.NET 2,0. Istnieje kilka porad i wskazówek, takich jak użycie ASPNET_regsql. exe, które są omówione w filmie wideo.

▶Obejrzyj wideo (9 minut)