[Jak mogę]: Użyj obiektu pamięci podręcznej ASP.NET do buforowania informacji o aplikacji

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak używać obiektu pamięci podręcznej ASP.NET do przechowywania informacji o aplikacji. Zostanie utworzona Przykładowa strona z prostym interfejsem użytkownika i zostanie dodany kod wypełniający siatkę danymi z pliku na dysku XML. Następnie kod zostanie zmieniony w celu buforowania danych w obiekcie pamięci podręcznej aplikacji po jego początkowym pobraniu i odczytaniu z pamięci podręcznej w poszukiwaniu kolejnych żądań. Na koniec są dodawane metody, które umożliwiają użycie bezwzględnego i przesuwanego czasu dla obiektu w pamięci podręcznej.

▶Obejrzyj wideo (22 minuty)