[Jak:] Pracuj z zagnieżdżonymi stronami wzorcowymi w celu tworzenia standardowych układów zawartości

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak używać zagnieżdżonych stron wzorcowych do tworzenia indywidualnych stron wzorcowych reprezentujących różne standardowe układy zawartości dla witryny sieci Web. Najpierw Zobacz, jak kilka głównych komercyjnych witryn sieci Web używa standardowego zestawu układów zawartości. Następnie zapoznaj się z tematem jak zagnieżdżać stronę wzorcową na innej stronie wzorcowej i korzystać z obsługi czasu projektowania w programie Visual Studio 2008. Następnie zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi ustanowienia "architektury strony", która reprezentuje główne typy układu zawartości używanego w przykładowej witrynie sieci Web. Po zakończeniu tej definicji zapoznaj się z artykułem jak określić strukturę zagnieżdżonych stron wzorcowych, aby deweloperzy mogli wybrać stronę wzorcową, co spowoduje znormalizowaną i spójną zawartość witryny sieci Web.

▶Obejrzyj wideo (30 minut)