Opracowywanie i wdrażanie aplikacji w środowisku hostingu udostępnianego

Jan Stagner

W tym filmie wideo wprowadzono aplikacje ASP.NET w udostępnianym środowisku hostingu poprzez demonstrowanie funkcji "Edytowanie na żywo" i "Publikacja zdalna" w programie Visual Web Developer 2008.

▶Obejrzyj wideo (46 minut)