[Jak:] Szybsze pisanie kodu przy użyciu testów jednostkowych?

Krzysztof Menegay

W tym filmie wideo dowiesz się, jak testy jednostkowe mogą zwiększyć produktywność, przyspieszając proces debugowania. Widzimy, jak program Visual Studio Team System może wygenerować test jednostkowy, aby zautomatyzować wykonywanie debugowanego kodu, co umożliwia zaoszczędzenie czasu na uruchomienie aplikacji sieci Web i wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do ręcznego wykonania tego samego kodu. Wynikiem testów jednostkowych jest możliwość pisania bardziej niezawodnego kodu, szybciej.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)