Wprowadzenie do testowania ręcznego w systemie Team System

Autor Eric Lewandowski

W tym filmie wideo zobaczymy, jak można tworzyć i uruchamiać ręczne przypadki testowe dla aplikacji za pomocą funkcji testowania ręcznego w programie Visual Studio Team System.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)