Debugowanie ASP.NET webhooks

Debugowanie na platformie Azure

Aby debugować aplikację sieci Web podczas pracy na platformie Azure, zobacz samouczek Rozwiązywanie problemów z aplikacją internetową w usłudze Azure App Service przy użyciu programu Visual Studio.

Debugowanie za pomocą źródła i symboli

Oprócz debugowania własnego kodu, jest możliwe do debugowania bezpośrednio do microsoft ASP.NET WebHooks, a w rzeczywistości wszystkie .NET. Działa to niezależnie od tego, czy debugujesz lokalnie, czy zdalnie. Najpierw skonfiguruj program Visual Studio, aby znaleźć źródło i symbole, przechodząc do debugowania, a następnie opcje i ustawienia. Ustaw następujące opcje:

Opcje i ustawienia

Następnie dodaj link do symbolsource.org, aby pobrać źródło i symbole. Przejdź do zakładki Symbole menu powyżej i dodaj następujące jako lokalizację symbolu:

http://srv.symbolsource.org/pdb/Public

Ponadto upewnij się, że katalog pamięci podręcznej ma krótką nazwę; w przeciwnym razie nazwy plików mogą być zbyt długie, co spowoduje, że symbole nie zostaną załadowane. Przykładowa ścieżka to:

C:\SymCache

Ustawienia powinny wyglądać podobnie do tego:

Przykład lokalizacji pliku symbolu opcji