Akcelerator rozwiązania do optymalizacji procesów chemicznych

Reakcje chemiczne exothermic muszą być ściśle kontrolowane, aby zapobiec wymykaniu cieplnemu. Zadania sterowania są skomplikowane ze względu na to, że dynamika procesów chemicznych jest nieliniowa, a stany reactor są przejściowe ze stabilnego na niestabilny, a następnie z powrotem do stabilnego w przypadku wzrostu współczynnika konwersji.

Model Simulink jest oparty na przykładzie Gain scheduled control of a chemical reactor example (Zysk zaplanowanej kontroli nad przykładem z mathworks) i replikuje ciągły sferredowany zbiornik reactor (CSTR). Model akceleratora można uruchomić w stanie, w jaki jest, lub dostosować do określonych wymagań procesu. Akcelerator rozwiązania Reactor zawiera:

  • Nowy obszar roboczy Bonsai utworzony w wybranej subskrypcji platformy Azure.
  • Wstępnie zaprojektowany, dostosowywalny model zarządzania reactorem w programie Simulink, który zapewnia środowisko wirtualne dla mózgu Bonsai, w którym można się uczyć.
  • Maszyna wirtualna utworzona w ramach subskrypcji platformy Azure, za pomocą których można uruchamiać lokalne (nieza zarządzania) wystąpienie modelu symulacji.
  • Zarządzana wersja symulatora chemicznego reactor przekazanego do obszaru roboczego Bonsai.
  • Plik inklinga zaprojektowany w celu uczenia mózgu Bonsai zarządzania przejściami między niskimi i wysokimi współczynnikami konwersji.
  • Licencja próbna simulink.