Akcelerator rozwiązania Factory Logistics

Factory Logistics to akcelerator rozwiązań, który koncentruje się na trenowaniu mózgu Bonsai w celu optymalizacji logistyki fabryki pod kątem produktywności i efektywnej alokacji zasobów przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych produkcji produktów.

Symulacja AnyLogic modeluje powierzchnię fabryki, która może być uruchamiana w stanie, w jaki jest, lub dostosowana do określonych wymagań biznesowych. Akcelerator rozwiązań Factory Logistics obejmuje:

  • Nowy obszar roboczy Bonsai utworzony w wybranej subskrypcji platformy Azure.
  • Wstępnie zaprojektowany, dostosowywalny model analizy kosztów opartej na działaniach (ABCA) w systemie AnyLogic, który zapewnia środowisko wirtualne dla mózgu Bonsai, w którym można się uczyć.
  • Maszyna wirtualna utworzona w ramach subskrypcji platformy Azure, za pomocą których można uruchamiać lokalne (nieza zarządzania) wystąpienie modelu symulacji.
  • Zarządzana wersja symulatora ABCA przekazanego do obszaru roboczego Bonsai.
  • Plik inklinga zaprojektowany w celu uczenia mózgu Bonsai w celu zminimalizowania kosztu produkcji na partii produktów.
  • Licencja próbna oprogramowania AnyLogic.