Get-AksHciProxySetting

Streszczenie

Pobiera listę lub pojedynczy obiekt ustawień serwera proxy.

Składnia

Get-AksHciProxySetting 

Opis

Zwraca listę wszystkich obiektów ustawień serwera proxy znanych u usługi AKS na Azure Stack HCI hosta.

Uwaga

W tym momencie można zdefiniować i aktywny tylko jeden obiekt ustawień.

Przykłady

Przykład zwraca listę ustawień serwera proxy

PS C:\> Get-AksHciProxySetting

name        proxyServerHTTP      proxyServerHTTPS          proxyServerBypass
---------      ------------------     ----------------------       ----------------------
myProxy       <http://contosoproxy:8080>   <https://contosoproxy:8443>  {localhost,127.0.0.1,.svc,10.96.0 ....} 

Przykład zwraca szczegóły ustawienia serwera proxy

PS C:\> Get-AksHciProxySetting -name myProxy

name: myProxy
proxyServerHTTP: <http://contosoproxy:8080>
proxyServerHTTPS: <https://contosoproxy:8443>          
proxyServerBypass: {localhost,127.0.0.1,.svc,10.96.0.0/12,10.244.0.0/16}
proxyServerCredential: {PSCredential} 
proxyServerCertFile: 

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference