Get-AksHciRegistration

Streszczenie

Pobierz informacje o rejestracji dla Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI wdrożenia.

Składnia

Get-AksHciRegistration

Get-AksHciRegistration

Opis

Pobierz informacje o rejestracji dla Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI wdrożenia.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Get-AksHciRegistration

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference