Get-AksHciUpdates

Streszczenie

Lista dostępnych aktualizacji kubernetes dla Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Składnia

Get-AksHciUpdates

Opis

Lista dostępnych aktualizacji kubernetes dla Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Get-AksHciUpdates

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference