Get-AksHciVersion

Streszczenie

Pobierz bieżącą wersję pakietu Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI Kubernetes.

Składnia

Uzyskiwanie bieżącej wersji

Get-AksHciVersion 
             

Opis

Pobierz bieżącą wersję pakietu Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI Kubernetes.

Przykłady

Uzyskiwanie bieżącej wersji

PS C:\> Get-AksHciVersion

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference