Initialize-AksHciNode

Streszczenie

Uruchom testy w każdym węźle fizycznym, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagania dotyczące instalacji Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Składnia

Initialize-AksHciNode

Opis

Uruchom testy w każdym węźle fizycznym, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagania dotyczące instalacji Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Initialize-AksHciNode

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference