Uninstall-AksHci

Streszczenie

Usuwa Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Składnia

Uninstall-AksHci [-skipConfigCleanup]

Opis

Usuwa Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI.

Jeśli polecenia programu PowerShell są uruchamiane w klastrze, w którym wcześniej Windows Centrum administracyjne było używane do wdrożenia, moduł programu PowerShell sprawdza istnienie pliku konfiguracji Windows Admin Center. Windows Administracyjne umieszcza plik konfiguracji Windows Admin Center we wszystkich węzłach.

Przykład

Przykład

PS C:\> Uninstall-AksHci

Parametry

-skipConfigCleanup

Pomija usunięcie konfiguracji po odinstalowaniu. Jeśli użyjemy tej flagi, stara konfiguracja zostanie zachowana.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference