Remove-AksHciNode

Streszczenie

Usuń węzeł fizyczny z wdrożenia.

Składnia

Remove-AksHciNode -nodeName <String>

Opis

Usuń węzeł fizyczny z wdrożenia. Tego polecenia można użyć w przypadku awarii węzła fizycznego.

Przykłady

Dodawanie nowego węzła fizycznego

PS C:\> Remove-AksHciNode -nodeName newnode

Parametry

-nodeName (Nazwa węzła)

Nazwa węzła w klastrze trybu failover do usunięcia.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False