Dodawanie nowego Azure Stack Hub użytkownika w Active Directory Federation Services (AD FS)

Przystawka zarządzania Użytkownicy i komputery usługi Active Directory umożliwia dodawanie dodatkowych użytkowników do środowiska Azure Stack Hub przy użyciu AD FS jako dostawcy tożsamości.

Dodawanie Windows Server Active Directory użytkowników

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta, które zapewnia dostęp do narzędzi administracyjnych usługi Windows, i otwórz nową Microsoft Management Console (MMC).

 2. Wybierz pozycję Plik Dodaj lub usuń przystawkę.

  Porada

  Zastąp domenę katalogu domeną, która pasuje do Twojego katalogu.

 3. Wybierz Użytkownicy i komputery usługi Active Directorydirectory-domainUżytkowni.

 4. Wybierz pozycjęAkcjaNowyUżytkownik.

 5. W nowy obiekt — użytkownik, podaj szczegóły użytkownika. Wybierz opcję Dalej.

 6. Podaj i potwierdź hasło.

 7. Wybierz przycisk Dalej , aby zakończyć wartości. Wybierz pozycję Zakończ , aby utworzyć użytkownika.

Następne kroki

Tworzenie tożsamości aplikacji w celu uzyskania dostępu do Azure Stack Hub zasobów