Register-CustomDnsServerRegister-CustomDnsServer

StreszczenieSynopsis

Skrypt służący do rejestrowania niestandardowych serwerów DNS z centrum Azure Stack DNS.Script to register custom DNS servers with Azure Stack Hub DNS. Ten skrypt spowoduje utworzenie przekazywania warunkowego w usłudze Azure Stack Hub w systemie DNS.This script will create conditional forwarding in Azure Stack Hub DNS.

SkładniaSyntax

Register-CustomDnsServer [[-TimeoutInSecs] <Object>] [[-CustomDomainName] <Object>]
 [[-CustomDnsIPAddresses] <Object>] [-AsJob]

OpisDescription

Skrypt służący do rejestrowania niestandardowych serwerów DNS przy użyciu usługi Azure Stack DNS.Script to register custom DNS servers with Azure Stack DNS. Ten skrypt spowoduje utworzenie przekazywania warunkowego w Azure Stack DNSThis script will create conditional forwarding in Azure Stack DNS

PrzykładyExamples

Przykład 1Example 1

Register-CustomDnsServer -CustomDomainName "contoso.com" -CustomDnsIPAddresses "10.20.20.01","10.20.20.02" -TimeoutInSecs 1000

ParametryParameters

-CustomDomainName-CustomDomainName

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-CustomDnsIPAddresses-CustomDnsIPAddresses

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 3
Default value: 1000
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.