Reset-DatacenterIntegrationConfiguration

Streszczenie

Skrypt służący do resetowania zmian integracji centrum danych.

Składnia

Reset-DatacenterIntegrationConfiguration [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

Opis

Skrypt służący do resetowania zmian integracji centrum danych.

Przykłady

Przykład 1

Reset-DatacenterIntegrationConfiguration -TimeoutInSecs 2000

Parametry

-TimeoutInSecs

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 1000
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.