Start-AzureStackStart-AzureStack

StreszczenieSynopsis

Uruchamia wszystkie usługi Azure Stack Hub.Starts all Azure Stack Hub services.

SkładniaSyntax

Start-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

OpisDescription

Uruchamia wszystkie usługi Azure Stack Hub.Starts all Azure Stack Hub services.

PrzykładyExamples

Przykład 1Example 1

PS C:\> 

ParametryParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Maksymalny czas, po upływie którego wykonanie zostanie zatrzymane.Maximum amount of time after which the execution will be stopped.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.