Get-ActionStatus

Streszczenie

Pobiera stan najnowszej akcji dla operacji z określoną nazwą funkcji.

Składnia

Get-ActionStatus [[-ActionType] <Object>] [[-FunctionName] <Object>] [-AsJob]

Opis

Pobiera stan najnowszej akcji dla operacji z określoną nazwą funkcji.

Przykłady

Przykład 1

Get-ActionStatus -FunctionName "Start-SecretRotation"

Parametry

-FunctionName

Nazwa funkcji, dla której jest wyszukiwany stan.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ActionType

Wpisz nazwę akcji operacji.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Korzystanie z uprzywilejowanegopunktu końcowego w Azure Stack Hub .