Get-AzureStackStampInformation

Streszczenie

Pobiera informacje o sygnaturze.

Składnia

Get-AzureStackStampInformation [-AsJob]

Opis

Importuje moduł klienta ECE i uruchamia plan akcji dla roli Chmura w usłudze ECE.

Przykłady

Przykład 1

Get-AzureStackStampInformation

Parametry

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .