Get-GraphApplication

Streszczenie

Get-GraphApplication to funkcja otoki, która umożliwia uzyskiwanie informacji o aplikacji grafu dla określonej nazwy lub identyfikatora aplikacji.

Składnia

Get-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-ApplicationName <Object>] [-AsJob]

Opis

Wywołuje Get-GraphApplicationGroup na maszynie usług AD FS, aby uzyskać informacje o aplikacji grafu.

Przykłady

Przykład 1

Get-GraphApplication -ApplicationName $ApplicationName

Parametry

-ApplicationIdentifier

Identyfikator aplikacji rejestru aplikacji w AD FS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ApplicationName

Nazwa aplikacji zarejestrowanej w usługach AD FS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Korzystanie z uprzywilejowanegopunktu końcowego w Azure Stack Hub .