Invoke-AzureStackOnDemandLog

Streszczenie

Generuje dzienniki na żądanie z ról Azure Stack Hub, jeśli ma to zastosowanie.

Składnia

Invoke-AzureStackOnDemandLog [-OutputPath <Object>] [-SlbTimeOutInMinutes <Object>] [-Generate]
 [-FilterByRole <Object>] [-TimeOutInMinutes <Object>] [-AsJob]

Parametry

-OutputPath

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-FilterByRole

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TimeOutInMinutes

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: 30
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-SlbTimeOutInMinutes

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: 20
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

- Generuj

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .