New-AzureStackActivation

Streszczenie

Aktywuj Azure Stack Hub.

Składnia

New-AzureStackActivation [[-TimeoutInSeconds] <Object>] [[-ActivationKey] <Object>] [-AsJob]

Parametry

-ActivationKey

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TimeoutInSeconds

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: 1000
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .