Set-AzSLegalNotice

Streszczenie

Ustawia podpis i tekst informacji prawnych.

Składnia

Set-AzSLegalNotice [-Caption <String>] [-Text <String>]

Opis

Ustawia podpis i tekst informacji prawnych, które są prezentowane po zalogowaniu się przy użyciu Enter-PSSession polecenia cmdlet .

Przykłady

Przykład 1

Set-AzSLegalNotice -Caption "New caption" -Text "First line\nSecond line\n"

Parametry

-Podpis

Podpis informacji prawnych.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Text

Tekst informacji prawnych, który jest przedstawiany pod podpisem.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Korzystanie z uprzywilejowanegopunktu końcowego w Azure Stack Hub .