Powering on a scale unit node (Zasilanie węzła jednostki skalowania)

Kroki

 1. Uruchom węzeł jednostki skalowania.

  1. Wróć do portalu administracyjnego, jeśli węzeł jest nadal zatrzymany,wybierz węzeł i wybierz pozycję Uruchom:Zrzut ekranu przedstawiający stronę "Administracja — węzły" z wybranym węzłem i akcją

  2. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić operację uruchamiania:

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę

  3. Monitoruj postęp w okienku powiadomień:

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę

  Uwaga

  Można również użyć konsoli wirtualnej iDRAC, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów ze zamieniony składnik podczas post.

 2. Wznów pracę węzła jednostki skalowania.

  1. Po pomyślnym włączeniu kopii zapasowej węzła w portalu administration wybierzwęzeł i wybierz pozycję Wznów.

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę

  2. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić operację wznawiania:

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę

  3. Monitoruj postęp w okienku powiadomień:

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę