Azure Stack Hub dokumentacji użytkownika

Azure Stack Hub to hybrydowa platforma w chmurze, która umożliwia korzystanie z usług platformy Azure z centrum danych firmy lub dostawcy usług.