Dokumentacja usługi Azure AD Domain Services

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Azure Active Directory Domain Services zapewnić uwierzytelnianie Kerberos lub NTLM w aplikacjach albo dołączyć maszyny wirtualne platformy Azure do domeny zarządzanej.