Dokumentacja usługi Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) to wielodostępna, oparta na chmurze usługa do zarządzania tożsamościami i dostępem.

Microsoft 365

Odkryj platformę Microsoft 365 — kompletne rozwiązanie, które obejmuje usługę Azure AD.

Azure AD PowerShell

Dowiedz się, jak zainstalować moduł Azure AD PowerShell i korzystać z niego.

Polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure AD

Zobacz polecenia usługi Azure AD w dokumentacji interfejsu wiersza polecenia.