Dokumentacja usługi Privileged Identity Management

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM) umożliwia ograniczenie stałego dostępu administratora do ról uprzywilejowanych, odnajdywanie osób z dostępem i przeglądanie dostępu uprzywilejowanego.