Dokumentacja z pomocą dla użytkowników

Jako pracownik, pracownik działu IT lub użytkownik końcowy skonfiguruj uwierzytelnianie dla konta służbowego, zresetuj własne hasło, skonfiguruj i dołącz urządzenia, skonfiguruj aplikację Microsoft Authenticator i użyj różnych portali.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i uruchamianie ich z poziomu portalu Moje aplikacje (wersja zapoznawcza)

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami

Wybieranie metod weryfikacji dwuetapowej

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami

Resetowanie hasła

Przewodnik z instrukcjami