Supported Kubernetes versions in Azure Kubernetes Service (AKS) (Obsługiwane wersje rozwiązania Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service)

Społeczność kubernetes wydaje wersje pomocnicze mniej więcej co trzy miesiące. Niedawno społeczność kubernetes zwiększyła okno pomocy technicznej dla każdej wersji z 9 do 12miesięcy, począwszy od wersji 1.19.

Wersje pomocnicze zawierają nowe funkcje i ulepszenia. Wersje poprawek są częstsze (czasami co tydzień) i są przeznaczone do krytycznych poprawek błędów w wersji pomocniczej. Wersje poprawek zawierają poprawki dotyczące luk w zabezpieczeniach lub głównych usterek.

Wersje kubernetes

W przypadku każdej wersji na platformie Kubernetes jest używany standardowy schemat wersji semantycznych:

[major].[minor].[patch]

Example:
 1.17.7
 1.17.8

Każdy numer w wersji wskazuje ogólną zgodność z poprzednią wersją:

 • Wersje główne zmieniają się, gdy niezgodne aktualizacje interfejsu API lub zgodność z poprzednimi wersjami mogą zostać uszkodzone.
 • Wersje pomocnicze zmieniają się w przypadku aktualizacji funkcjonalności, które są wstecznie zgodne z innymi wersjami pomocniczymi.
 • Wersje poprawek zmieniają się po wprowadzono poprawki błędów zgodne z poprzednimi wersjami.

Staraj się uruchomić najnowszą wersję poprawkową wersji pomocniczej, która jest uruchomiona. Na przykład klaster produkcyjny znajduje się 1.17.7 w . 1.17.8 to najnowsza dostępna wersja poprawki dostępna dla serii 1.17. Należy uaktualnić klaster do programu tak szybko, jak to możliwe, aby upewnić się, że 1.17.8 klaster jest w pełni poprawiony i obsługiwany.

Zasady obsługi wersji kubernetes

Usługę AKS definiuje ogólnie dostępną wersję jako wersję włączoną we wszystkich pomiarach poziomu usług lub umowy SLA i dostępną we wszystkich regionach. AKS obsługuje trzy pomocnicze wersje gachodniej wersji kubernetes:

 • Najnowsza wersja pomocnicza w wersji gachodniej, która została wydana w UKS (która będzie się odnosić do N).
 • Dwie poprzednie wersje pomocnicze.
  • Każda obsługiwana wersja pomocnicza obsługuje również maksymalnie dwie (2) stabilne poprawki.

AKS może również obsługiwać wersje zapoznawcze, które są jawnie oznaczone i podlegają warunkami i postanowieniami wersji zapoznawczej.

Uwaga

Usługi AKS wykorzystują praktyki bezpiecznego wdrażania, które obejmują stopniowe wdrażanie w regionie. Oznacza to, że może upłynieć do 10 dni roboczych, aż nowa wersja lub nowa wersja będzie dostępna we wszystkich regionach.

Obsługiwane okno wersji rozwiązania Kubernetes w uciece AKS jest nazywane "N-2": (N (najnowsza wersja) — 2 (wersje pomocnicze)).

Na przykład jeśli obecnie w u usługach AKS wprowadzono wersję 1.17.a, pomoc techniczna jest zapewniana dla następujących wersji:

Nowa wersja pomocnicza Lista obsługiwanych wersji
1.17.a 1.17.a, 1.17.b, 1.16.c, 1.16.d, 1.15.e, 1.15.f

Gdzie ".letter" jest reprezentatywne dla wersji poprawek.

Po wprowadzeniu nowej wersji pomocniczej najstarsza obsługiwana wersja pomocnicza i wersje poprawek są przestarzałe i usuwane. Na przykład bieżąca obsługiwana lista wersji to:

1.17.a
1.17.b
1.16.c
1.16.d
1.15.e
1.15.f

AKS wydaje wersję 1.18. , usuwając wszystkie * wersje 1.15. z obsługi * w ciągu 30 dni.

Uwaga

Jeśli klienci mają nieobsługiwaną wersję usługi Kubernetes, zostaną proszeni o uaktualnienie podczas żądania obsługi klastra. Klastry z nieobsługiwanymi wersjami usługi Kubernetes nie są objęte zasadami obsługi usługi AKS.

Oprócz powyższych, aks obsługuje maksymalnie dwie wersje poprawek danej wersji pomocniczej. W związku z tym, biorąc pod uwagę następujące obsługiwane wersje:

Current Supported Version List
------------------------------
1.17.8, 1.17.7, 1.16.10, 1.16.9

Jeśli aKS wydaje wersje i , najstarsze wersje poprawek są przestarzałe i usuwane, a lista obsługiwanych 1.17.9 1.16.11 wersji staje się:

New Supported Version List
----------------------
1.17.*9*, 1.17.*8*, 1.16.*11*, 1.16.*10*

Obsługiwane kubectl wersje

Możesz użyć jednej wersji pomocniczej starszej lub nowszej względem wersji kubectl kube-apiserver, zgodnie z zasadami obsługi platformy Kubernetes dla kubectl.

Jeśli na przykład twój serwer kube-apiserver ma wersję 1.17, możesz użyć wersji od 1.16 do 1.18 tego serwera kubectl kube-apiserver.

Aby zainstalować lub kubectl zaktualizować do najnowszej wersji, uruchom:

az aks install-cli

Proces wydania i cofania przetwarzania

W kalendarzu wydania kubernetes aKSmożesz odwoływać się do kolejnych wersji i wersji, które mają zostać cofania.

W przypadku nowych wersji pomocniczych kubernetes:

 • W informacjach o wersji usługi AKS co najmniej 30 dni przed usunięciem usługi AKS publikowane jest wstępne ogłoszenie z zaplanowaną datą nowej wersji i odpowiednim terminem wycofania starej wersji.

 • Usługa AKS używa Azure Advisor, aby powiadamiać użytkowników, jeśli nowa wersja spowoduje problemy w klastrze z powodu przestarzałych interfejsów API. Azure Advisor jest również używana do powiadamiania użytkownika, jeśli obecnie nie ma pomocy technicznej.

 • Usługa AKS publikuje powiadomienie o kondycji usługi dostępne dla wszystkich użytkowników z dostępem do usługi AKS i portalu oraz wysyła wiadomość e-mail do administratorów subskrypcji z datami planowanego usunięcia wersji.

  Uwaga

  Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem subskrypcji, lub aby ją zmienić, zapoznaj się z tematem Zarządzanie subskrypcjami platformy Azure.

 • Użytkownicy mają 30 dni od usunięcia wersji do uaktualnienia do obsługiwanej wersji pomocniczej, aby nadal otrzymywać pomoc techniczną.

W przypadku nowych wersji poprawek kubernetes:

 • Ze względu na pilny charakter wersji poprawek można je wprowadzać do usługi, gdy tylko staną się dostępne.
 • Ogólnie rzecz biorąc, aKS nie informuje ogólnie o wydaniu nowych wersji poprawek. Jednak stale monitoruje i weryfikuje dostępne poprawki CVE, aby obsługiwać je w ucieku AKS w terminowy sposób. Jeśli zostanie znaleziona poprawka krytyczna lub wymagana jest akcja użytkownika, usługę AKS powiadomi użytkowników o uaktualnieniu do nowo dostępnej poprawki.
 • Użytkownicy mają 30 dni od usunięcia wydania poprawki z aks, aby uaktualnić do obsługiwanej poprawki i nadal otrzymywać pomoc techniczną.

Wyjątki zasad obsługiwanych wersji

AKS zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania nowych/istniejących wersji z co najmniej jednym krytycznym błędem lub problemami z zabezpieczeniami, które mają wpływ na środowisko produkcyjne, bez wcześniejszego powiadomienia.

Określone wersje poprawek można pominąć lub przyspieszyć ich stosowanie, w zależności od ważności usterki lub problemu z zabezpieczeniami.

Azure Portal i interfejsu wiersza polecenia

Podczas wdrażania klastra usługi AKS w portalu, przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub przy użyciu programu Azure PowerShell klaster domyślnie ma wersję pomocniczą N-1 i najnowszą poprawkę. Jeśli na przykład usługi AKS obsługują wersje 1.17.a, 1.17.b, 1.16.c, 1.16.d, 1.15.e i 1.15.f, wybrana domyślna wersja to 1.16.c.

Aby dowiedzieć się, jakie wersje są obecnie dostępne dla Twojej subskrypcji i regionu, użyj polecenia az aks get-versions. Poniższy przykład zawiera listę dostępnych wersji kubernetes dla regionu EastUS:

az aks get-versions --location eastus --output table

Kalendarz wydania kubernetes aKS

Aby uzyskać informacje o poprzedniej historii wydań, zobacz Kubernetes.

Wersja K8s Wydanie nadrzędne AKS (wersja zapoznawcza) AKS (ga) Koniec cyklu życia
1.19 04 sierpnia 2010 r. Wrz 2020 r. Listopad 2020 r. 1.22 GA
1.20 Dec-08-20 Sty 2021 r. Mar 2021 1.23 GA
1.21 Kwi-08-21 Maj 2021 r. Lipiec 2021 r. 1.24 GA
1,22 Aug-04-21 Wrzesień 2021 r. Październik 2021 r. 1.25 GA
1,23 Grudzień 2021 r. Sty 2022 r. Luty 2022 r. 1.26 GA

Często zadawane pytania

Jak firma Microsoft powiadamia mnie o nowych wersjach platformy Kubernetes?

Zespół usługi AKS publikuje wstępne ogłoszenia z zaplanowanymi datami nowych wersji platformy Kubernetes w naszej dokumentacji, naszym programem GitHub oraz wiadomości e-mail do administratorów subskrypcji, którzy są właścicielami klastrów, które nie będą obsługiwać. Oprócz powiadomień usługi AKS używa również usługi Azure Advisor do powiadamiania klienta wewnątrz usługi Azure Portal o zgłaszaniu alertów użytkownikom, jeśli nie są oni w stanie pomocy technicznej, a także powiadamiania ich o przestarzałych interfejsach API, które będą mieć wpływ na ich proces tworzenia aplikacji lub procesów.

Jak często należy oczekiwać uaktualnienia wersji kubernetes w celu pozostania w pomocy technicznej?

Począwszy od środowiska Kubernetes 1.19, społeczność open source rozszerzyła wsparcie do 1 roku. AKS zobowiązuje się do włączania poprawek i obsługi dopasowywania zobowiązań nadrzędnych. W przypadku klastrów usługi AKS w wersji 1.19 lub większej będzie można uaktualnić program co najmniej raz w roku, aby pozostać w obsługiwanej wersji.

Co się stanie, gdy użytkownik uaktualni klaster Kubernetes przy użyciu wersji pomocniczej, która nie jest obsługiwana?

Jeśli używasz wersji n-3 lub starszej, oznacza to, że nie masz pomocy technicznej i zostanie poproszony o uaktualnienie. Po zakończeniu uaktualniania z wersji n-3 do n-2 wrócisz do naszych zasad pomocy technicznej. Na przykład:

 • Jeśli najstarsza obsługiwana wersja usługi AKS to 1.15.a i masz wersję 1.14.b lub starszą, nie masz pomocy technicznej.
 • Po pomyślnym uaktualnieniu z wersji 1.14.b do wersji 1.15.a lub wyższej wrócisz do naszych zasad pomocy technicznej.

Obniżanie poziomu nie jest obsługiwane.

Co oznacza "poza wsparciem"

"Poza pomocą techniczną" oznacza, że:

 • Wersja, która jest uruchomiona, znajduje się poza listą obsługiwanych wersji.
 • Podczas żądania pomocy technicznej zostanie poproszony o uaktualnienie klastra do obsługiwanej wersji, chyba że po zakończeniu obsługi wersji zostanie określony 30-dniowy okres prolongaty.

Ponadto usługa AKS nie zapewnia żadnych gwarancji środowiska uruchomieniowego ani innych gwarancji dla klastrów spoza listy obsługiwanych wersji.

Co się stanie, gdy użytkownik skaluje klaster Kubernetes przy użyciu wersji pomocniczej, która nie jest obsługiwana?

W przypadku wersji drobnych, które nie są obsługiwane przez usługę AKS, skalowanie do zewnątrz i do zewnątrz powinno nadal działać. Ponieważ nie ma żadnych Quality of Service, zalecamy uaktualnienie, aby przywrócić obsługę klastra.

Czy użytkownik może pozostać w wersji kubernetes na zawsze?

Jeśli klaster nie obsługuje więcej niż trzech (3) wersji drobnych i znaleziono zagrożenie bezpieczeństwa, platforma Azure proaktywnie kontaktuje się z Tobem w celu uaktualnienia klastra. Jeśli nie podejmiesz dalszych działań, platforma Azure zastrzega sobie prawo do automatycznego uaktualnienia klastra w Twoim imieniu.

Jaka wersja jest obsługiwana przez płaszczyznę sterowania, jeśli pula węzłów nie znajduje się w jednej z obsługiwanych wersji AKS?

Płaszczyzna sterowania musi znajdować się w oknie wersji ze wszystkich pul węzłów. Szczegółowe informacje na temat uaktualniania płaszczyzny sterowania lub pul węzłów można znaleźć w dokumentacji dotyczącej uaktualniania pul węzłów.

Czy można pominąć wiele wersji usługi AKS podczas uaktualniania klastra?

Podczas uaktualniania obsługiwanego klastra usługi AKS nie można pominąć wersji pomocniczej kubernetes. Na przykład uaktualnienia między:

 • 1.12.x -> 1.13.x: dozwolone.
 • 1.13.x -> 1.14.x: dozwolone.
 • 1.12.x -> 1.14.x: niedozwolone.

Aby uaktualnić z wersji 1.12.x -> 1.14.x:

 1. Uaktualnij system z wersji 1.12.x -> 1.13.x.
 2. Uaktualnij z wersji 1.13.x -> 1.14.x.

Pomijanie wielu wersji można wykonać tylko podczas uaktualniania z nieobsługiwanej wersji z powrotem do obsługiwanej wersji. Na przykład można uaktualnić z nieobsługiwanej wersji 1.10.x do obsługiwanej wersji 1.15.x.

Czy mogę utworzyć nowy klaster 1.xx.x w 30-dniowym oknie pomocy technicznej?

Nie. Gdy wersja jest przestarzała/usunięta, nie można utworzyć klastra z tej wersji. Wraz ze zmianą zaczniesz widzieć starą wersję usuniętą z listy wersji. Ten proces może potrwać do dwóch tygodni od ogłoszenia, stopniowo według regionu.

Jestem w nowej, przestarzałej wersji. Czy nadal mogę dodawać nowe pule węzłów? Czy będzie trzeba uaktualnić?

Nie. Nie będzie można dodawać pul węzłów przestarzałej wersji do klastra. Możesz dodać pule węzłów w nowej wersji. Może to jednak wymagać najpierw zaktualizowania płaszczyzny sterowania.

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uaktualniania klastra, zobacz Upgrade an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster (Uaktualnianie klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS).