Dokumentacja usługi Mobile Apps

Dowiedz się, jak używać usługi Mobile Apps w usłudze Azure App Service, aby tworzyć natywne aplikacje dla systemów iOS, Android lub Windows albo aplikacje międzyplatformowe korzystające z technologii Xamarin lub Cordova. Samouczki, filmy wideo, dokumentacja zestawu SDK klienta i inne materiały przedstawiające tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej.


Dokumentacja