Pamięć podręczna danych

Cache for Redis
Cosmos DB
Database for MySQL
Database for PostgreSQL
SQL Database
Storage
Web Apps

Pomysł rozwiązania Solution Idea

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Usługa Azure cache for Redis doskonale uzupełnia usługi Azure Database, takie jak Cosmos DB.Azure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. Oferuje ekonomiczne rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych.It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytania bazy danych, Stany sesji, zawartość statyczną i nie tylko przy użyciu wspólnego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Pobiera plik SVG z tej architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.