Rozszerzanie lokalnej infrastruktury przetwarzania danych big data za pomocą usługi HDInsight

HDInsight

Pomysł rozwiązania Solution Idea

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zwiększ swoje lokalne inwestycje w dane Big Data do chmury i Przekształć swoją firmę przy użyciu zaawansowanych możliwości analizy usługi HDInsight.Extend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Pobiera plik SVG z tej architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.