Prognozowanie zapotrzebowania na energię i energię przy użyciu uczenia maszynowego

Usługa Machine Learning
Data Factory
Power BI

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli ten artykuł o więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, GitHub opinie!

Dowiedz się, Microsoft Azure pomóc w dokładnym prognozowaniu skoków zapotrzebowania na produkty i usługi energetyczne, aby zapewnić firmie przewagę konkurencyjną.

To rozwiązanie jest zbudowane na usługach zarządzanych platformy Azure: Azure Stream Analytics, Event Hubs, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, Data Factoryi Power BI. Te usługi działają w środowisku o wysokiej dostępności, są poprawiane i obsługiwane, dzięki czemu można skoncentrować się na rozwiązaniu, a nie na środowisku, w którym działają.

Architektura

Diagram architektury: korzystanie z usług platformy Azure, takich Machine Learning, w rozwiązaniu, które prognozuje zapotrzebowanie na energię i energię. Pobierz format SVG tej architektury.

Składniki

Następne kroki

Zobacz dokumentację produktu:

Więcej informacji: