Globalnie dystrybuowane aplikacje używające usługi Cosmos DB

Cosmos DB
Traffic Manager

Pomysł rozwiązania Solution Idea

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zagwarantowanie dostępu do użytkowników na całym świecie dzięki funkcjom wysokiej dostępności i małym opóźnieniu wbudowanym w globalne centra danych firmy Microsoft.Guarantee access to users around the world with the high-availability and low-latency capabilities built into Microsoft's global datacenters.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Pobiera plik SVG z tej architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.