Migrowanie metodą „lift-and-shift” do kontenerów za pomocą usługi AKS

Azure Active Directory
Container Registry
Database for MySQL
Kubernetes Service

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy mogli rozwinąć ten artykuł, korzystając z dodatkowych informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, uwagi dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, poinformuj nas o GitHub opiniach!

Łatwe migrowanie istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamianie jej w ramach zarządzanej usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Kontrola dostępu za pośrednictwem integracji z Azure Active Directory i uzyskiwanie dostępu do usług platformy Azure opartych na umowie SLA, takich jak Azure Database for MySQL przy użyciu usługi OSBA (Open Service Broker for Azure), zgodnie z potrzebami dotyczącymi danych.

Architektura

Architecture DiagramPobierz plik SVG tej architektury.

Przepływ danych

  1. Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery & publikuje obrazy kontenerów na Azure Container Registry
  2. Za pomocą witryny Azure Portal lub wiersza polecenia użytkownik wdraża kontenery w klastrze usługi AKS
  3. Azure Active Directory służy do kontrolowania dostępu do zasobów usługi AKS
  4. Łatwe uzyskiwanie dostępu do usług platformy Azure opartych na umowie SLA, takich jak Azure Database for MySQL przy użyciu usługi OSBA (Open Service Broker for Azure)
  5. Opcjonalnie można wdrożyć usługę AKS z siecią wirtualną sieci wirtualnej