Rozwiązania do handlu detalicznego i elektronicznego używające usługi Cosmos DB

Cosmos DB
Wyszukaj
Storage

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli ten artykuł o więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, GitHub opinie!

W tym rozwiązaniu pokazano, jak wdrożyć witrynę internetową handlu elektronicznego na platformie Azure. Witryna internetowa handlu elektronicznego jest hostowana w usłudze Azure Web App i używa usługi Azure Cosmos DB jako magazynu danych do przechowywania informacji o produkcie i stanu sesji. Usługa Azure Search udostępnia funkcje wyszukiwania w różnych katalogach produktów, skoki ruchu i szybko zmieniający się spis.

Architektura

Diagram architektury Pobierz format SVG tej architektury.

Składniki

Ta architektura obejmuje następujące składniki:

Następne kroki

Zapoznaj się z powiązanymi usługami:

Eksplorowanie powiązanej architektury danych:

W pełni wdrażalne architektury: