Skalowalne aplikacje internetowe i mobilne korzystające z usługi Azure Database for MySQL

App Service
Database for MySQL

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, GitHub Opinie!

Szybko twórz atrakcyjne, performantowe i skalowalne, międzyplatformowe i natywne aplikacje dla systemów iOS, Android, Windows lub Mac.

Architektura

Diagram architekturyPobierz format SVG tej architektury.

Przepływ danych

  1. Przeglądarka lub aplikacja mobilna wysyła żądania dotyczące zasobów z interfejsu API.
  2. Żądania są przesyłane przy użyciu protokołu HTTPS z zakończeniem protokołu TLS,które jest obsługiwane przez usługę Azure App Services.
  3. Usługa Azure App Services obsługuje żądania interfejsu API i może być skalowana w górę lub w celu obsługi zmieniającego się zapotrzebowania.
  4. Azure Database for MySQL udostępnia usługę relacyjnej bazy danych, która jest dostarczana przez program MySQL Community Edition. Użyj elastycznego trybu wdrażania serwera, aby włączyć skalowanie bazy danych w ciągu kilku sekund.

Składniki

Następne kroki

Dowiedz się więcej o technologiach składowych:

Zapoznaj się z powiązanymi architekturami: