Skalowalne aplikacje internetowe i mobilne korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQL

App Service
Database for PostgreSQL
Traffic Manager

Pomysł rozwiązania

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.

Szybko twórz atrakcyjne, performantowe i skalowalne, międzyplatformowe i natywne aplikacje dla systemów iOS, Android, Windows lub Mac.

Architektura

Diagram architektury Pobierz format SVG tej architektury.

Składniki

Następne kroki

Dowiedz się więcej o technologiach składowych:

Zapoznaj się z powiązanymi architekturami: