Odblokowywanie starszych danych za pomocą usługi Azure Stack

Azure Stack
Web Apps

Pomysł rozwiązania

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.

Użyj Azure Stack, aby zaktualizować i zwiększyć swoje starsze dane aplikacji przy użyciu najnowszej technologii chmury, takiej jak usługi sieci Web platformy Azure, kontenery, obliczenia bez serwerów i architektury mikrousług. Jest to rozwiązanie służące do tworzenia nowych aplikacji podczas integrowania i zachowywania starszych danych w aplikacjach mainframe i podstawowych procesów roboczych.

Architektura

Diagram architektury Pobiera plik SVG z tej architektury.

Przepływ danych

  1. Użytkownik wprowadza dane do aplikacji sieci Web opartej na platformie Azure.
  2. Aplikacja zatwierdza dane do bazy danych za pośrednictwem połączenia sieci VPN z siecią wirtualną między sieciami wirtualnymi w celu Azure Stack.
  3. Dane są przetwarzane przez aplikacje działające w klastrze Kubernetes na Azure Stack.
  4. Klaster Kubernetes komunikuje się ze starszą wersją systemu w sieci firmowej.

Składniki

  • Virtual Network: udostępnianie sieci prywatnych, opcjonalnie łączenie z lokalnymi centrami danych
  • VPN Gateway: Ustanawianie bezpiecznej łączności obejmującej wiele lokalizacji

Następne kroki