Wirtualne centrum danych Azure oraz rozwiązanie Enterprise Control Plane

Wirtualne centrum danych Azure to podejście oparte na maksymalnym wykorzystaniu możliwości platformy Azure w chmurze przy jednoczesnym respektowaniu istniejących zasad dotyczących zabezpieczeń i sieci. W przypadku wdrażania obciążeń korporacyjnych w chmurze organizacje IT i jednostki biznesowe muszą równoważyć zarządzanie z elastycznością deweloperów. Wirtualne centrum danych Azure udostępnia modele umożliwiające osiągnięcie tej równowagi z większym naciskiem na zarządzanie.

Zasoby

Virtual Datacenter e-book

Wirtualne centrum danych Azure: Pojęcia

W książce elektronicznej pokazano, jak wdrożyć obciążenia przedsiębiorstwa na platformie chmury Azure z zachowaniem istniejących zabezpieczeń i zasad sieci.

Network Perspective

Wirtualne centrum danych Azure: Perspektywa sieci

W tym artykule online zamieszczono omówienie wzorców sieciowych i projektów, których można użyć do rozwiązywania problemów ze skalą architektury, wydajności i zabezpieczeniami. Problemy te stanowią wyzwanie dla wielu klientów, którzy rozważają przechodzenie do chmury na dużą skalę.

Lift and Shift Guide

Wirtualne centrum danych Azure: Przewodnik migrowania metodą „lift-and-shift”

W tym dokumencie przedstawiono proces, którego mogą używać pracownicy działu IT w przedsiębiorstwie lub osoby podejmujące decyzje, aby zidentyfikować i zaplanować migrację aplikacji i serwerów do platformy Azure przy użyciu metody „lift and shift”, minimalizując wszelkie dodatkowe koszty deweloperskie przy jednoczesnej optymalizacji opcji hostingu w chmurze.

Presentation Deck

Wirtualne centrum danych Azure: Prezentacja

W tej prezentacji przedstawiono wskazówki i narzędzia związane z wirtualnym centrum danych Azure. Omówiono w niej cele wirtualnego centrum danych, sterowniki klientów, regiony platformy Azure, elementy automatyzacji wirtualnego centrum danych, przemysłowe i zaufane wirtualne centra danych Azure, a kończy się ona planem działania związanym ze wskazówkami CIO. Dostępne są również informacje dotyczące pomocy technicznej i szkoleń.

Co to jest wirtualne centrum danych Azure?

Wdrażanie obciążeń do chmury niesie ze sobą potrzebę rozwijania i utrzymywania zaufania do chmury na takim samym poziomie, jak zaufanie do istniejących centrów danych. Pierwszy model wytycznych wirtualnego centrum danych Azure został opracowany w celu zaspokojenia tej potrzeby przez zablokowane podejście do infrastruktury wirtualnej. Ta metoda nie jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników. Została zaprojektowana z myślą o wspieraniu korporacyjnych grup IT w ramach rozwijania infrastruktury lokalnej do chmury publicznej Azure. Nazywamy to podejście modelem zaufanego rozszerzenia centrum danych. Wraz z upływem czasu będą oferowane inne modele, w tym modele umożliwiające bezpieczny dostęp do Internetu bezpośrednio z wirtualnego centrum danych.

Virtual Datacenter components

Te cztery składniki umożliwiają istnienie wirtualnego centrum danych Azure: tożsamość, szyfrowanie, sieć zdefiniowana przez oprogramowanie oraz zgodność (w tym dzienniki i raportowanie).

W modelu wirtualnego centrum danych Azure możesz zastosować zasady izolacji, przekształcić chmurę w centrum bardziej przypominające znane fizyczne centra danych, a także zapewnić wymagane poziomy zabezpieczeń i zaufania. Umożliwiają to cztery składniki rozpoznawalne przez dowolny korporacyjny zespół IT: sieć zdefiniowana przez oprogramowanie, szyfrowanie, zarządzanie tożsamościami oraz podstawowe standardy i certyfikaty dotyczące zgodności platformy Azure. Te cztery składniki są kluczem do przekształcenia wirtualnego centrum danych w zaufane rozszerzenie istniejących inwestycji w infrastrukturę.

Czytaj dalej książkę elektroniczną Pojęcia dotyczące wirtualnego centrum danych Azure.