Dokumentacja usługi Azure Functions

Azure Functions to usługa w chmurze dostępna na żądanie, która zapewnia całą stale aktualizowaną infrastrukturę i zasoby potrzebne do uruchamiania aplikacji. Koncentrujesz się na fragmentach kodu, które są najważniejsze dla Ciebie, a funkcja Functions zajmuje się resztą. Usługa Functions zapewnia bez serverless compute dla platformy Azure. Za pomocą usługi Functions można tworzyć internetowe interfejsy API, reagować na zmiany w bazie danych, przetwarzać strumienie IoT, zarządzać kolejkami komunikatów i nie tylko.