Dokumentacja usługi Azure NetApp Files

Dowiedz się, jak usługa Azure NetApp Files umożliwia tworzenie kont usługi NetApp, pul pojemność i woluminów oraz zarządzanie nimi, konfigurowanie zasad eksportu, instalowanie woluminu dla maszyny wirtualnej i zarządzanie migawkami.

Aby móc korzystać z usługi Azure NetApp Files, musisz mieć do niej dostęp. Aby zażądać dostępu, zobacz Przesyłanie wniosku dodania do listy oczekujących.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Azure NetApp Files i utworzyć wolumin za pomocą następujących metod:

Dokumentacja